Sonar3

Sonar3 är namnet på den nya generationen av Scanmatics kärnteknologi för hydroakustik och ekolodssystem.

Sonar3 har designats om från grunden, med toppmodern elektronik och robust programvara. Syftet var att utveckla teknologi som är i världsklass inom hydroakustik. Utvecklingen gjordes i samarbete med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), och med stöd från Innovation Norway.

Den nya Sonar3-plattformen användes först i den nya SONCAT-2-bojen , och har sedan dess använts bl.a. i STM, och kommer i allmänhet att bli den typiska huvudkomponenten i nya systemleveranser inom hydroakustik.