STM – Sonar Transponder Module

Scanmatics ekolodstranspondermodul. Foto: Teledyne Gavia

Scanmatics ekolodstranspondermodul (STM) tar emot och analyserar ljudsignaler från ekolod, och genererar ett eko eller avger förlagrade ljudsignaler. I ”echo-repeat” lägger STM:en en signatur till den mottagna ekolodspulsen och skickar tillbaka denna modifierade ljudpuls. För en ekolodsoperatör ser det ut som att det finns en riktig ubåt på ekolodsskärmen.

Scanmatics STM är en fristående modul som gör att vilken AUV som helst kan förvandlas till ett ekolodsträningsmål. Idag används militära AUV främst för att leta efter minor eller samla in enkelriktad information. Med Scanmatics STM kan samma AUV också användas för utbildning av de avdelningar inom marinen som fokuserar på undervattenskrigföring.

STM består av en vattenfylld del med hydroakustiska givare för ljudöverföring, en luftfylld elektronikmodul som kommunicerar med AUV:ns hjärna och hydrofon(er) monterade på eller bogserade till fordonet. STM kan simulera ett brett utbud av realistiska mål och är ett kostnadseffektivt verktyg för ekolodsträning.

Sonar3 processor och DSP-enhet som är kärnan i alla nya STM-leveranser.