H2 Datainsamling

Ansökan

H2 är ett generellt datainsamlingssystem som, förutom Scanmatics egna stationer, även stödjer insamling från andra dataloggrar. En mängd olika protokoll, både standardiserade och proprietära, stöds. Data lagras i en öppen SQL-databas och kan visas i en webbaserad presentationsmodul eller vidarebefordras till överordnade system (t.ex. operationscenter) med standardprotokoll eller filformat.

Teknologi

H2 körs som en tjänst på alla moderna Windows-plattformar och har webbaserade verktyg för administration och presentation. För enkel åtkomst till insamlad data från tredjepartsverktyg finns en väldokumenterad RestAPI och ett SignalR-gränssnitt.

Användargrupper och stationsgrupper används för åtkomstkontroll till stationer och data. En användargrupp kan endast ha tillgång till utvalda stationer och det är även möjligt att begränsa åtkomsten till enskilda mätningar till utvalda användargrupper.

H2 har en separat modul för att beräkna nya mätvärden baserat på insamlad data. Detta kan t.ex. vara omräkning mellan olika enheter eller beräkning av vattenflöde från vattennivå.
Anmälan om händelser utifrån t.ex. Gränsvärden kan ställas in via e-post och SMS.