Ljusstyrning/Bomstyrning

Ansökan

Scanmatic har god erfarenhet av styrsystem för belysning och bomsystem, främst riktade mot trafik. Vi har olika typer av styrsystem att hänvisa till och kan leverera skräddarsydda och standardiserade lösningar.

Teknologi

Ett belysningssystem ska kunna hantera säker drift, speciellt längs vägar. Ljusmätare med redundanta lösningar används ofta. Justering av belysningsstyrkan kan antingen styras steglöst via en bussbaserad lösning, eller traditionellt via stegbaserade lösningar. Lokal kontrollpanel och fjärrkontroll kan anpassas till önskat gränssnitt.

Ett styrsystem för bommar längs vägen ska kunna hantera nödsituationer på ett säkert sätt. Förregling med varningsljus och bomöglor för detektering framför och bakom bommen förhindrar oförutsedda kollisioner med bomarmen. Säkerhetsfunktioner anpassade till bomsystemet är noggrant testade enligt våra egna rutiner före idrifttagning. Fjärrstyrning och övervakning av bomsystem kan implementeras i ett funktionellt HMI-gränssnitt enligt användarens specifikationer.